aktiesite.se
aktiesite.se

Fastigheter

Här hittar du artiklar som berör fastigheter såsom bostadslån, fastighetsvärdering, inteckningar, energi och bostadsförsäkringar.

Amortering

En amortering är en avbetalning av ett lån. Man gör oftast periodvisa återbetalningar till den man lånar från, lån kan också vara amorteringsfria (amorteras endast en gång). ...

Annuitetslån

Ett annuitetslån är ett lån där man betalar ett lika stort belopp till den man lånar från vid varje tillfälle, det här beloppet består av både ränta och amortering. ...

Arrende för fastighet

Arrende innebär en rättighet att nyttja mark mot ersättning. Arrende innebär att man hyr mark från någon annan. ...

Avstyckning av fastighet

Avstyckning innebär att man delar upp en fastighet och bildar en eller flera nya fastigheter. Avstyckning innebär alltså att en tomt delas upp i en eller flera tomter. ...

Besittningsskydd

Besittningsskydd är något en hyresgäst har då denne hyr sin bostad från en hyresvärd. Besittningsskydd innebär att en hyresgäst normalt har rätt att bo kvar i sin hyrda bostad så länge denne vill om h ...

Borgensman

Som säkerhet för ett bostadslån kan banken kräva att en borgensman går i borgen för lånet. En borgensman är en person med god ekonomi som garanterar betalningarna för ett lån. ...

Borgenär

Borgenär är den som lånar ut pengar till någon annan, en långivare. När man tar bostadslån är det oftast banken som är borgenär. ...

Bostadsförsäkring

När man äger eller hyr en bostad så behöver man ha en bostadsförsäkring. En bostadsförsäkring avser att ersätta dig för ekonomiska förluster vid inbrott, brand och andra orsaker som kan ge ekonomisk s ...

Bostadslån, bolån

När man köper en villa, ett radhus eller en bostadsrätt behöver man oftast ett ta ett bolån. Ett bostadslån är ett lån där bostaden utgör en säkerhet för lånet. ...

Bostadsrätt och insatslägenhet

En bostadsrätt är en insatslägenhet i vilken man har rätt att bo när man har betalat insatsen. När man köper en bostadsrätt så blir man medlem i en bostadsrättsförening som man måste betala en månadsa ...

Föregående
[Sida 1 av 4]