aktiesite.se
aktiesite.se

Bostadsförsäkring

När man äger eller hyr en bostad så behöver man ha en bostadsförsäkring. En bostadsförsäkring avser att ersätta dig för ekonomiska förluster vid inbrott, brand och andra orsaker som kan ge ekonomisk skada.

För en bostadsförsäkring betalar man en försäkringspremie. Hur hög denna försäkringspremie är beror på hur hög självrisk man har valt och till vilket värde man har försäkrat sina saker. En bostadsförsäkring kan också ge ersättning vid olycksfall för någon som bor i bostaden.

En person som bor i en bostadsrätt bör även teckna en bostadsrättsförsäkring i tillägg till den vanliga hemförsäkringen. En bostadsrättsförsäkring ger skydd för det utökade ansvar som ett medlemskap i en bostadsrättsförening medför. En bostadsrättsinnehavare är skyldig att underhålla sin lägenhet.
Uppdaterad
2013-06-04
Dela innehåll
Taggar
bostadsförsäkring, bostadsrättsförsäkring, hemförsäkring, husförsäkring, villaförsäkring