aktiesite.se
aktiesite.se

Arrende för fastighet

Arrende innebär en rättighet att nyttja mark mot ersättning. Arrende innebär att man hyr mark från någon annan.

Arrende kallas också den ersättning som betalas till arrendatorn, den som hyr ut mot arrende kallas för arrendator. Arrende är en nyttjanderätt som det måste finnas ett skriftligt avtal för utom då det gäller lägenhetsarrende.

Arrende finns i fyra olika former, jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende.
Uppdaterad
2013-06-05
Dela innehåll
Taggar
arrende för fastighet