aktiesite.se
aktiesite.se

Fundamental analys

I den här kategorin har vi samlat artiklar som berör fundamental analys. Här hittar du information om aktievärdering, aktieanalys och optionsvärdering med mera.

Aktiekapital

Aktiekapital är en del av bundet eget kapital. Aktiekapital är det nominella värdet (kvotvärdet) av alla utställda aktier i företaget. Det nominella värdet (kvotvärdet) bestäms när man ger ut aktier i ...

Aktievärdering

Aktievärdering innebär att man beräknar ett aktievärde för ett företags alla aktier. Aktievärdering kan göras enligt många olika metoder. Ett aktievärde beror på företagets framtida möjligheter att ge ...

Aktieägarevärde

Under 90-talet ökade intresset för och fokuseringen på aktieägarvärde och hur det här skall ökas. Enligt de flesta ekonomiska teorier finns företag till för att maximera sitt aktieägarvärde. Ett föret ...

Avkastning på eget kapital (RE)

Avkastning på eget kapital är ett mått på ett företags lönsamhet, benämningen är synonym med räntabilitet på eget kapital. Det egna kapitalet är det kapital som tillhandahålls av aktieägarna. Det ...

Avkastning på sysselsatt kapital

Avkastning på sysselsatt kapital är ett nyckeltal som avser att visa hur lönsamt ett företag är, benämningen är synonym med räntabilitet på sysselsatt kapital. Det sysselsatta kapital är det kapital s ...

Avkastning på totalt kapital (RT)

Avkastning på totalt kapital är ett mått på ett företags lönsamhet, benämningen är synonym med räntabilitet på totalt kapital. Det totala kapitalet i ett företag är detsamma som företagets balansom ...

Avkastningskrav (diskonteringsränta)

För att kunna värdera och jämföra olika aktier använder man sig av ett avkastningskrav (diskonteringsränta). Ett avkastningskrav är den procentuella avkastning som man kan förvänta sig från en placeri ...

Black & Scholes optionsvärde

Black & Scholes har utvecklat en modell för att beräkna optionsvärde eller optionspris. Black & Scholes fick Nobel-priset 1997 för arbetet att ta fram den här modellen och för arbete relaterat ...

Bundet eget kapital

Bundet eget kapital är eget kapital som är bundet till ett aktiebolag. Bundet eget kapital kan aldrig delas ut till aktieägarna. Bundet eget kapital är en säkerhet för andra intressenter i ett aktiebo ...

Direktavkastning

Direktavkastning är en akties utdelning i förhållande till aktiekursen. Vissa företag ger en bra aktieutdelning. Exempel på företag som ger högre aktieutdelning är fastighetsbolag och investmentbolag. ...

Föregående
[Sida 1 av 3]