aktiesite.se
aktiesite.se

Besittningsskydd

Besittningsskydd är något en hyresgäst har då denne hyr sin bostad från en hyresvärd. Besittningsskydd innebär att en hyresgäst normalt har rätt att bo kvar i sin hyrda bostad så länge denne vill om han inte missköter sig eller det finns särskilda skäl för hyresvärden att säga upp hyresavtalet.

Om det uppstår en tvist mellan en hyresgäst och en hyresvärd och fallet tas upp i hyresnämnden så har hyresgästen rätt att bo kvar tills fallet är avgjort. Besittningsskydd innebär också att en hyresgäst kan få uppskov med avflyttning från den hyrda bostaden.

Besittningsskydd kan avtalas bort i hyresavtal under förutsättning att detta har godkänts av hyresnämnden.
Uppdaterad
2013-06-05
Dela innehåll
Taggar
besittningsskydd