aktiesite.se
aktiesite.se

Teknisk analys

Den här kategorin berör teknisk analys och de olika tekniker som används för att generera köp- och säljsignaler inom området för teknisk analys.

1-2-3-4-signal

1-2-3-4-signal är en signal som ges i en botten pivot eller en topp pivot. 1-2-3-4 signal i botten pivot innebär att aktiekursen har noterat tre lägsta kurser i rad, lägsta kursen under dag 3 är lägre ...

2 för 1 strategin

2 för 1 strategin är en teknik inom den tekniska analysen som syftar till att begränsa förluster och ta hem vinster. 2 för 1 strategin innebär att man alltid skall köpa minst 2 börsposter, en börspost ...

ADX-indikatorn

ADX-indikatorn är ett mått på styrkan i en trend. Ett högt värde på ADX-indikatorn ger att trenden är stark. Ett lågt värde på ADX-indikatorn visar på att aktiekursen rör sig i sidled, varken uppåt el ...

Bollingerband

Bollingerband är en teknisk indikator som används för att identifiera trender och för att generera köpsignaler och säljsignaler. Bollingerband består att ett glidande medelvärde och två band, ett övre ...

Dubbelbotten

Dubbelbotten är en omslagsformation som bildas i en nedåtgående trend. En dubbelbotten består av två bottnar där volymen skall öka i den andra botten. För att en dubbelbotten skall vara en giltig form ...

Dubbeltopp

Dubbeltopp är en omslagsformation som bildas i en uppåtgående trend. En dubbeltopp består av två toppar där volymen skall minska i den andra toppen. För att en dubbeltopp skall vara en giltig formatio ...

Dynamic Momentum Index (DMI)

Dynamic momentum index är en momentumindikator som mäter hur långt ifrån jämviktsnivån en aktiekurs är. Dynamic momentum index beror på aktiens volatilitet. Dynamic momentum index blir känsligare för ...

Elder-Ray-indikatorn

Elder-Ray-indikatorn är en momentumindikator som mäter hur långt ifrån jämviktsnivån en aktiekurs är. Elder-Ray-indikatorn består av två grafer, BullPower och BearPower. BullPower beräknas som dagens ...

Elliots vågteori

Elliots vågteori är en metod inom den tekniska analysen som har fått sitt namn av Ralph Elliot Nelson som utvecklade denna teori under slutet av 1930-talet. ...

Exponentiellt glidande medelvärde

Exponentiellt glidande medelvärde är en teknisk indikator för att identifiera trenden och för att generera köp- och säljsignaler. Exponentiellt glidande medelvärde är ett glidande medelvärde där de se ...

Föregående
[Sida 1 av 7]