aktiesite.se
aktiesite.se

Källförteckning

Här presenteras de böcker, artiklar och hemsidor som har använts som källor för att skapa och uppdatera den här hemsidan.

Lind Douglas A., Mason Robert D., Marchal William G.; "Basic Statistics for Business and Economics"; (2000); Irwin McGraw-Hill

Torssell Johnny, Nilsson Peter; "Boken om Trading - Tillämpad teknisk analys"; (1998); Börsinsikt AB

Wramsby Gunnar, Österlund Urban;"Företagets Finansiella Miljö"; (2002); Wramsby/Österlund förlag

Begg David, Fischer Stanley, Dornbusch Rudiger; "Economics"; (2000); Irwin McGraw-Hill

Eklund Klas; "Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin"; (1999); Prisma