aktiesite.se
aktiesite.se

Finansiella instrument

I denna kategori hittar du artiklar som berör finansiella instrument. Du hittar bland annat information om aktier, optioner och terminer.

Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag och ger innehavaren rätt till att rösta på en bolagsstämma och en möjlighet till att erhålla utdelning. Ett aktiebolag måste inte lämna utdelning på aktier i ...

Aktietermin

En aktietermin är en termin med en aktie som underliggande instrument. En aktietermin är ett avtal mellan köpare och säljare att göra en aktieaffär i framtiden till ett förutbestämt aktiepris. Både de ...

Bostadsränta

Bostadsränta är priset man får betala då man lånar pengar till sin bostad. Bostadsräntan avser bostadslån där det finns säkerhet i en fastighet i form av pantbrev. ...

Certifikat

Certifikat är räntepapper med kort löptid. Certifikat ges bland annat ut av bostadsinstitut, företag, kommuner och banker. Certifikat är diskonteringsinstrument och handlas till underpris jämfört med ...

CFD-kontrakt

CFD-kontrakt är derivatinstrument och hävstångsinstrument med oändlig löptid. Någon lösendag finns alltså inte för dessa instrument. CFD är derivatinstrument då dessa kontrakt härleder sitt värde från ...

Diskonteringsinstrument

Diskonteringsinstrument är värdepapper som ger innehavaren en rätt att erhålla ett nominellt belopp vid löptidens slut. Diskonteringsinstrument säljs till ett lägre pris än det nominella beloppet. Ett ...

Effektiv ränta

En effektiv ränta är en ränta som tar hänsyn till ränta-på-ränta effekten. Effektiv ränta förutsätter att pengarna som fås i ränta återinvesteras och förräntas. ...

Enkel ränta

Enkel ränta är ett mått på den procentuella avkastning som en ränteplacering har under en viss period. ...

Fast ränta

En fast ränta innebär att räntenivån i ett låneavtal är bunden till en fastställd räntesats under en fastställd period. När man lånar till fast ränta (bunden ränta) kan man vara säker på att få betala ...

Konvertibler

Konvertibler eller konvertibla skuldbrev är en hybrid mellan obligationer eller räntepapper och aktieoptioner. Konvertibler eller konvertibla skuldebrev ges ut av företag. Konvertibler eller konvertib ...

Föregående
[Sida 1 av 3]