aktiesite.se
aktiesite.se

Finansiella marknader

I denna kategori hittar du artiklar som berör finansiella marknader. Du hittar bland annat information penningmarknaden, obligationsmarknaden, aktiemäklare och effektiva marknader.

Aktiemäklare

En aktiemäklare köper och säljer aktier för andras räkning. En aktiemäklare tar för sitt arbete ut courtage. Courtage är en avgift som kan vara fast eller procentuell. Oftast har aktiemäklare och nätm ...

Depositmarknaden

Depositmarknaden är en kapitalmarknad som inte har några värdepapper. På en depositmarknad ingår aktörer avtal med varandra som inte går att säljas vidare, enkla skuldebrev. På depositmarknaden handla ...

Effektiv marknad

En effektiv marknad är en marknad där priserna avspeglar all tillgänglig information som finns. Effektiva marknader finns det få av av om det ens finns några effektiva marknader. Förutsättningar för e ...

Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning innebär att en person eller ett företag investerar pengar åt andra personer och företag. Kapitalförvaltning bedrivs på professionell basis och de som arbetar med kapitalförvaltning ...

Nyemission, fondemission och split

Ett företag kan ta in mer pengar från aktieägarna genom att emittera nya aktier i en nyemission. I en nyemission ger man ut nya aktier som nya eller befintliga aktieägare kan teckna sig för. En nyemis ...

Obligationsmarknaden

Obligationsmarknaden är en marknad för långa räntepapper. På obligationsmarknaden handlar man med räntepapper som har löptider på mer än 2 år. De flesta obligationer som ges ut på obligationsmarknaden ...

Penningmarknaden

Penningmarknaden är en räntemarknad med värdepapper som har löptider understigande ett år. På penningmarknaden handlar man med diskonteringsinstrument, vilket innebär att skuldebrev emitteras till und ...

Föregående
[Sida 1 av 1]
Nästa