aktiesite.se
aktiesite.se

Fastigheter

Här hittar du artiklar som berör fastigheter såsom bostadslån, fastighetsvärdering, inteckningar, energi och bostadsförsäkringar.

Bottenlån

Bottenlån är den del av ett fastighetslån som motsvaras av värdet på pantbrev i fastigheten. Bottenlån tas till en lägre ränta jämfört med topplån i och med att det finns säkerhet i fastigheten eller ...

Den svenska fastighetskrisen

Den svenska fastighetskrisen uppstod under 1980-talet i Sverige och skapade stora problem under början av 1990-talet då hög arbetslöshet uppstod (främst i byggbranschen). ...

Elektricitet till fastighet och elpriser

Elektricitet kan användas för uppvärmning av en fastighet och för att driva elektroniska maskiner. Elvärme är ett smidigt sätt att värma upp en fastighet med. ...

Energi till fastighet

En fastighet behöver energi för uppvärmning av utrymmen och för att driva elektriska prylar. Det finns många olika former av uppvärmningssätt till en fastighet och även olika sätt att få elektricitet. ...

Expropriation

Expropriation innebär att någon får avstå sin rätt till förmån för någon annan. Expropriation är en rättighet som innebär att allmänintresset går före en individs rättigheter. ...

Fast egendom

Fast egendom är jord enligt jordabalken (1970:994). Jord är indelad i fastigheter enligt jordabalken (1970:994) och fastigheter utgör därmed fast egendom. ...

Fastighetsbesiktning

Den som skall köpa en fastighet är oftast intresserad av att göra en fastighetsbesiktning. En fastighetsbesiktning är en undersökning av en fastighet utförd av legitimerade besiktningsmän. ...

Fastighetsmäklare

En fastighetsmäklare agerar ombud åt säljare och köpare vid en fastighetsaffär. En fastighetsmäklare är normalt ansluten till en fastighetsbyrå och tar ut ett mäklararvode vid en försäljning. ...

Fastighetspriser och fastighetsvärdering

Fastighetspriser skiljer sig åt mellan olika fastigheter, städer, lägen i städer och länder. ...

Fjärrvärme

Fjärrvärme består av uppvärmt vatten som har värmts upp centralt på ett fjärrvärmeverk och som distribueras till fastigheten genom ledningar i marken. ...

[Sida 2 av 4]