aktiesite.se
aktiesite.se

Avkastning på sysselsatt kapital

Avkastning på sysselsatt kapital är ett nyckeltal som avser att visa hur lönsamt ett företag är, benämningen är synonym med räntabilitet på sysselsatt kapital.

Det sysselsatta kapitalet är det kapital som tillhandahålls av aktieägarna (eget kapital) plus det kapital som tillhandhålls av långivarna (räntebärande skulder). Det resultatmått som används för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital är rörelseresultatet plus finansiella intäkter.

Avkastning på sysselsatt kapital = (rörelseresultat + finansiella intäkter) / sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital = balansomslutning - ej räntebärande skulder

Sysselsatt kapital = eget kapital + (1-bolagsskatt) * obeskattade reserver + räntebärande skulder

Som ej räntebärande skulder räknas även skattedelen i de obeskattade reserverna, obeskattade reserver förekommer i årsredovisningar för enskilda aktiebolag. Koncernredovisningar är fria från obeskattade reserver, uppdelningen av obeskattade reserver i en egetkapitaldel och en skatteskulddel görs när koncernredovisningen upprättas.
Uppdaterad
2013-05-02
Dela innehåll
Taggar
avkastning på sysselsatt kapital, räntabilitet, nyckeltal, fundamental analys