aktiesite.se
aktiesite.se

Aktiekapital

Aktiekapital är en del av bundet eget kapital. Aktiekapital är det nominella värdet (kvotvärdet) av alla utställda aktier i företaget.

Det nominella värdet (kvotvärdet) bestäms när man ger ut aktier i företaget. Aktiekapitalet kan öka men aldrig minska under det kapital som krävs enligt aktiebolagslagen (2005:551). Aktiekapital ökar vid nyemission och fondemission. Privata aktiebolag måste ha ett aktiekapital om minst 50 000 kronor och publika aktiebolag måste ha ett aktiekapital om minst 500 000 kronor.
Uppdaterad
2013-04-23
Dela innehåll
Taggar
aktiekapital, nyckeltal, fundamental analys