aktiesite.se
aktiesite.se

Avkastning på totalt kapital (RT)

Avkastning på totalt kapital är ett mått på ett företags lönsamhet, benämningen är synonym med räntabilitet på totalt kapital.

Det totala kapitalet i ett företag är detsamma som företagets balansomslutning. Det resultatmått som används för att beräkna avkastningen på totalt kapital är rörelseresultatet plus finansiella intäkter.

Avkastning på totalt kapital = (rörelseresultat + finansiella intäkter) / balansomslutning

Balansomslutningen är antingen summan av tillgångssidan eller summan av skuldsidan i balansräkningen. Avkastningen på totalt kapital skall ge bidrag till både långivare och aktieägare.
Uppdaterad
2013-05-02
Dela innehåll
Taggar
avkastning på totalt kapital, räntabilitet, nyckeltal, fundamental analys