aktiesite.se
aktiesite.se

Aktievärdering

Aktievärdering innebär att man beräknar ett aktievärde för ett företags alla aktier. Aktievärdering kan göras enligt många olika metoder.

Ett aktievärde beror på företagets framtida möjligheter att generera vinst och utdelning till aktieägarna. Olika metoder för aktievärdering ger olika aktievärde men ett aktievärde beror oftast främst på de uppskattningar som görs för framtiden.

Aktievärdering är en osäker vetenskap. Det enklaste och mest försiktiga sättet att beräkna ett aktievärde på är att beräkna ett företags substansvärde. Substansvärdet beräknas utifrån balansräkningen men värderingen av tillgångar görs till verkliga värden istället för till anskaffningsvärden som de oftast är angivna till i företagens årsredovisningar.

Aktievärdering kan göras via diskontering av utdelning, vinst per aktie eller kassaflöde per aktie. Aktievärdering via diskontering görs genom att framtida utdelning, vinst eller kassaflöde diskonteras med ett avkastningskrav.

Flöde/(1+avkastningskrav^1)+ .... Flöde/(1+avkastningskrav^n)

Gratis mall för aktievärdering
Uppdaterad
2013-04-23
Dela innehåll
Taggar
aktievärdering, fundamental analys