aktiesite.se
aktiesite.se

Aktieägarevärde

Under 90-talet ökade intresset för och fokuseringen på aktieägarvärde och hur det här skall ökas. Enligt de flesta ekonomiska teorier finns företag till för att maximera sitt aktieägarvärde. Ett företag finns till för sina aktieägare.

Man behöver bra mått på aktieägarvärde och ett mått är vinsten. Maximerar vi vinsten så maximerar vi aktieägarvärdet. Vinsten anses dock inte vara ett tillräckligt bra mått på aktieägarvärde och man har hävdat att kassaflöde har en högre korrelation med aktieägarvärde än vinst. Kassaflöde är inbetalningar minus utbetalningar och kassaflödet är fritt från redovisningsmässiga manipulationer.

EVA (Economic Value Added) är ett mått på aktieägarvärde som används i företag för att uppmuntra ledande befattningshavare till att öka aktieägarvärdet. EVA har knutits till bonus så att ledande befattningshavare får bonus när EVA är positivt eller när EVA ökar.

EVA=Rörelseresultat efter skatt - (investerat kapital * avkastningskravet)

EVA är det värde som skapas för aktieägarna och är därför ett bra mått att använda i ekonomistyrningen och knyta till bonus för att uppnå maximalt aktieägarvärde.
Uppdaterad
2013-04-23
Dela innehåll
Taggar
aktieägarvärde, eva, finansiella instrument