aktiesite.se
aktiesite.se

Black & Scholes optionsvärde

Black & Scholes har utvecklat en modell för att beräkna optionsvärde eller optionspris. Black & Scholes fick Nobel-priset 1997 för arbetet att ta fram den här modellen och för arbete relaterat till det här.

Med hjälp av Black & Scholes modell för att beräkna optionsvärde kan man utifrån det underliggande värdepappret och vissa givna förutsättningar fastställa en optionskurs. Ett optionsvärde för aktieoptioner får sitt värde utifrån aktiekursen, volatiliteten, tiden kvar till lösen och lösenpriset.

Ett optionsvärde består av ett realvärde och ett tidsvärde. Ett realvärde är skillnaden mellan aktiekursen och lösenkursen. Om aktiekursen är 100 kr och lösenpriset är 90 kr så har optionen är realvärde på 10 kr per option. Ett realvärde är det verkliga värdet på optionen och på lösendagen finns det bara ett realvärde för optionen. Tidsvärde beror på dagar kvar till lösen och volatilitet. Om det är 10 dagar kvar till lösen så ger det här ett högre tidsvärde än om det är 5 dagar kvar till lösen. En volatilitet på 100% ger ett högre tidsvärde än en volatilitet på 50%. Det är mer komplicerat att beräkna ett tidsvärde än ett realvärde. Det är just för att få fram ett tidsvärde som black & scholes modell är så bra.

Den som utfärdar en köpoption kan sägas ha tidsvärdet med sig och den som köper en köpoption kan sägas ha tidsvärdet emot sig. Samma resonemang gäller för säljoptioner.

Gratis mall för optionsvärdering
Uppdaterad
2013-04-23
Dela innehåll
Taggar
black & scholes, optionsvärde, realvärde, tidsvärde, fundamental analys