aktiesite.se
aktiesite.se

Fundamental analys

I den här kategorin har vi samlat artiklar som berör fundamental analys. Här hittar du information om aktievärdering, aktieanalys och optionsvärdering med mera.

Eget kapital

Eget kapital i ett företag är företagets skuld till aktieägarna. Man kan säga att eget kapital är aktieägarnas kapital. Redovisat eget kapital behöver inte motsvara verkligt värde på eget kapital, oft ...

Fritt eget kapital

Fritt eget kapital är eget kapital som fritt kan delas ut till aktieägarna. Fritt eget kapital innehåller ansamlade resultatmedel från tidigare år. Det kapital som finns under fritt eget kapital dispo ...

Fundamental analys

Fundamental analys är aktieanalys och värdering av aktier utifrån företagens årsredovisningar. Vid fundamental analys tittar man på hårda data om företaget i en aktieanalys. Det som räknas vid fundame ...

Gordons modell

Ett enkelt sätt att beräkna en riktkurs eller ett aktievärde för en aktie är att använda Gordons modell och få fram ett avkastningsvärde. Med Gordons modell beräknar man en riktkurs utifrån vinst per ...

Hävstångsformeln

Hävstångsformeln är en formel för att beräkna avkastning på eget kapital utifrån avkastning på totalt kapital, ränta till långivare och skuldsättningsgrad. Hävstångsformeln visar på att avkastningen p ...

Justerat eget kapital

Justerat eget kapital är ett bättre mått på aktieägarnas kapital än bara eget kapital. Justerat eget kapital är eget kapital plus (1 - bolagsskatten) procent av obeskattade reserver. Obeskattade reser ...

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys eller finansieringsanalys är en rapport över ett företags likviditet. En kassaflödesanalys eller en finansieringsanalys innehåller inbetalningar och utbetalningar och mynnar ut i ett ...

Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett nyckeltal som avser att visa på den kortsiktiga betalningsförmågan hos ett företag. Kassalikviditeten skall helst vara 100 % eller högre, vid en kassalikviditet på 100 % så h ...

Nyckeltal

Nyckeltal används för att jämföra olika företag som man skall köpa aktier i. Nyckeltal kan användas för välja ut intressanta aktier. Om man har en databas med nyckeltal för olika företag kan man lätt ...

Obligationsvärde

Obligationer noteras på en börs till ett obligationsvärde. Ett obligationsvärde påverkas av obligationens löptid och den effektiva räntan för obligationen. Obligationsvärdering innebär att man beräkna ...

[Sida 2 av 3]