aktiesite.se
aktiesite.se

Avkastning på eget kapital (RE)

Avkastning på eget kapital är ett mått på ett företags lönsamhet, benämningen är synonym med räntabilitet på eget kapital.

Det egna kapitalet är det kapital som tillhandahålls av aktieägarna. Det resultatmått som används för att beräkna avkastningen på eget kapital utgörs av rörelseresultatet plus finansiella poster, även benämnt resultat efter finansiella poster.

Avkastning på eget kapital = (rörelseresultat + finansiella poster) / justerat eget kapital
Justerat eget kapital = eget kapital + (1 - bolagsskatten) * obeskattade reserver

Obeskattade reserver kan förekomma i årsredovisningar för enskilda företag, obeskattade reserver förekommer inte i koncernredovisningar eftersom uppdelningen i en egetkapitaldel och en skulddel görs när koncernredovisningen upprättas.

Ett företag kan öka avkastningen på eget kapital genom att öka andelen skulder i företaget, detta gäller under förutsättning att avkastningen på totalt kapital är högre än låneräntan. Ett företag kan öka andelen skulder genom att ta upp mer lån eller genom att dela ut kapital till aktieägarna.
Uppdaterad
2013-05-02
Dela innehåll
Taggar
avkastning på eget kapital, räntabilitet på eget kapital