aktiesite.se
aktiesite.se

Avkastningskrav (diskonteringsränta)

För att kunna värdera och jämföra olika aktier använder man sig av ett avkastningskrav (diskonteringsränta). Ett avkastningskrav är den procentuella avkastning som man kan förvänta sig från en placering utifrån dess risk.

Ett avkastningskrav består av en riskfri ränta, en marknadsrisk och en företagsspecifik risk som beräknas med hjälp av ett betavärde. För att beräkna avkastningskrav använder man sig ofta av CAPM (Capital Asset Pricing Model)

Avkastningskrav = riskfri ränta + (marknadsrisk - riskfri ränta) * betavärde

Ett avkastningskrav används för att diskontera framtida strömmar av kassaflöde från en aktie (utdelning) eller ett företag. Ett högre avkastningskrav speglar en högre risk och ger därmed ett lägre aktievärde eller företagsvärde.
Uppdaterad
2013-04-23
Dela innehåll
Taggar
required return, capm, market risk, the risk free rate, the beta value, fundamental analysis