aktiesite.se
aktiesite.se

Nationalekonomi

I den här kategorin hittar du mer information om nationalekonomi, både när det gäller makroteori och mikroteori. Nationalekonomi utgör en viktig grund för förståelsen av finansiella marknader och finansiella instrument.

Betalningsbalansen

Betalningsbalansen är en uppställning över samtliga transaktioner med utlandet under ett år. Betalningsbalansens saldo skall vara 0 eller så nära noll som möjligt, om detta inte är fallet är det fel i ...

Blandekonomi

En blandekonomi är en blandning av marknadsekonomi och planekonomi. En blandekonomi utgår från en marknadsekonomi men ser till att styra ekonomin där marknaden har misslyckas. En blandekonomi reglerar ...

Bretton-Wood systemet

Bretton-Wood systemet var ett växelkurssystem som fanns från 1951 till 1973. Bretton-Wood systemet var ett växelkurssystem med fasta växelkurser. Alla länder som deltog i Bretton-Wood systemet hade fa ...

Bruttonationalinkomst (BNI)

Bruttonationalinkomsten är lika stor som bruttonationalprodukten om det inte finns några fordringar eller skulder till utlandet. Bruttonationalinkomsten är summan av alla inkomster i ett land under et ...

Bruttonationalprodukt (BNP)

Bruttonationalprodukten är det totala värdet av alla färdiga produkter som säljs i ett land under ett år. Bruttonationalprodukten kan beräknas utifrån tre sidor. Från produktionssidan via en summering ...

Bytesbalansen

Bytesbalansen ingår i betalningsbalansen som upprättas av riksbanken. Bytesbalansen är statistik över handelsbalans, tjänstebalans, faktorinkomster och transfereringar. Bytesbalansen avser transaktion ...

Bytesekvationen

Bytesekvationen är en ekvation som förklarar sambandet mellan penningmängd och prisnivåer. Bytesekvationen ser ut på följande sätt: MV=PQ där: M=Penningmängd V=Omloppshastighet P=Pris Q=Kvantitet. Om ...

Ceteris Paribus

Inom nationalekonomin är Ceteris Paribus ett viktigt begrepp. Ceteris Paribus är latin och betyder allt annat lika. När man analyserar komplexa saker är det svårt att förändra många faktorer samtidigt ...

Deflation

Deflation definieras som en minskning av de genomsnittliga priserna under en period. Deflation har historiskt visat sig vara skadligt för ett lands ekonomi på grund av att tillväxten påverkas negativ ...

Den ekonomiska människan

Inom nationalekonomin gör man ett antagande om den ekonomiska människan. Den ekonomiska människan är egoistisk och vill maximera sin egen nytta. Den ekonomiska människan är rationell och tar alltid be ...

[Sida 2 av 12]