aktiesite.se
aktiesite.se

Bytesbalansen

Bytesbalansen ingår i betalningsbalansen som upprättas av riksbanken. Bytesbalansen är statistik över handelsbalans, tjänstebalans, faktorinkomster och transfereringar.

Bytesbalansen avser transaktioner mellan landet och utlandet. Bytesbalansen visar saldot av ett lands export och import. Bytesbalansen skall vara nära noll för att man skall uppnå bäst resultat av utlandshandel. Nedanstående redovisning visar innehållet i bytesbalansen:

+ Handelsbalans (Export-Import av varor)
+ Tjänstebalans (Export-Import av tjänster)
+ Faktorinkomster (löner och kapitalavkastning)
+ Transfereringsbalans (u-hjälp, eu-bidrag)
Uppdaterad
2013-04-25
Dela innehåll
Taggar
bytesbalansen, makroteori, nationalekonomi