aktiesite.se
aktiesite.se

Ceteris Paribus

Inom nationalekonomin är Ceteris Paribus ett viktigt begrepp. Ceteris Paribus är latin och betyder allt annat lika. När man analyserar komplexa saker är det svårt att förändra många faktorer samtidigt och få fram vilka effekter dessa förändringar ger.

Inom nationalekonomin när man analyserar saker brukar man enbart förändra en faktor och anta att alla andra faktorer är som de var förut. Om man tillexempel vill analysera efterfrågan på en marknad så utgår man ifrån ett par grundförutsättningar och sedan förändrar man en faktor, exempelvis inkomst, och kollar hur denna förändring påverkar efterfrågan. Alla andra förutsättningar antas vara oförändrade. Ceteris Paribus förutsätter att olika faktorer eller förutsättningar inte påverkar varandra.
Uppdaterad
2013-04-25
Dela innehåll
Taggar
ceteris paribus, allt annat lika, makroteori, nationalekonomi