aktiesite.se
aktiesite.se

Bytesekvationen

Bytesekvationen är en ekvation som förklarar sambandet mellan penningmängd och prisnivåer. Bytesekvationen ser ut på följande sätt:

MV=PQ

där:
M=Penningmängd
V=Omloppshastighet
P=Pris
Q=Kvantitet

Om penningmängden ökar och allt annat antas vara lika så kommer priserna i ekonomin öka om kvantiteten är konstant enligt bytesekvationen. Bytesekvationen visar varför inflation och deflation uppstår. Bytesekvationen är en förenklad modell av verkligheten.
Uppdaterad
2013-04-25
Dela innehåll
Taggar
bytesekvationen, makroteori, nationalekonomi