aktiesite.se
aktiesite.se

Betalningsbalansen

Betalningsbalansen är en uppställning över samtliga transaktioner med utlandet under ett år. Betalningsbalansens saldo skall vara 0 eller så nära noll som möjligt, om detta inte är fallet är det fel i statistiken.

Betalningsbalansen upprättas av riksbanken. Betalningsbalansen innehåller handelsbalans, tjänstebalans, faktorinkomster, transfereringsbalans och finansiell balans. Nedanstående redovisning visar innehållet i betalningsbalansen:

+ Handelsbalans (Export-Import av varor)
+ Tjänstebalans (Export-Import av tjänster)
+ Faktorinkomster (löner och kapitalavkastning)
+ Transfereringsbalans (u-hjälp, eu-bidrag)
+ Finansiell balans (investeringar och lån)
+ Restpost
=0
Uppdaterad
2013-04-25
Dela innehåll
Taggar
betalningsbalansen, makroteori, nationalekonomi