aktiesite.se
aktiesite.se

Bruttonationalprodukt (BNP)

Bruttonationalprodukten är det totala värdet av alla färdiga produkter som säljs i ett land under ett år. Bruttonationalprodukten kan beräknas utifrån tre sidor.

Från produktionssidan via en summering av förädlingsvärden, från inkomstsidan via en summering av inkomster och från användningssidan via en summering av värdet på produkter för slutlig användning. Bruttonationalprodukten kan anges i fasta priser eller i löpande priser.

Om man vill mäta ett lands tillväxt är det att föredra beräkna bruttonationalprodukten i fasta priser. Bruttonationalprodukten i fasta priser inkluderar inte inflation medan bruttonationalprodukten i löpande priser inkluderar inflation.
Uppdaterad
2013-04-25
Dela innehåll
Taggar
bruttonationalprodukt, bnp, makroteori, nationalekonomi