aktiesite.se
aktiesite.se

Nationalekonomi

I den här kategorin hittar du mer information om nationalekonomi, både när det gäller makroteori och mikroteori. Nationalekonomi utgör en viktig grund för förståelsen av finansiella marknader och finansiella instrument.

Depreciering

Depreciering kallas det för när en valuta försvagas jämfört med en annan valuta när det är rörliga växelkurser. Om USD blir dyrare säger man att den Svenska kronan har deprecierats mot USD. ...

Det ekonomiska kretsloppet

Ett ekonomiskt kretslopp är ett sätt att beskriva ett lands ekonomi. I ett ekonomiskt kretslopp ingår hushåll, företag, banker, den offentliga sektorn och utlandet. I ett ekonomiskt kretslopp är det f ...

Devalvering

Devalvering är ett alternativ för länder som har fast växelkurs. Om det verkar omöjligt att försvara den fasta växelkursen kan ett land genomföra en devalvering av den egna valutan. En devalvering inn ...

Duopol

Duopol är en marknadsform med bara två företag som kan sälja både homogena och differentierade produkter till många köpare. När det är duopol kan båda företagen påverka marknadspriset. Duopol kännetec ...

Efterfrågan

Efterfrågan är den kvantitet av produkter som köparna vill köpa från säljarna. Efterfrågan påverkas av produktens pris, priset på andra varor, inkomst, smak och mode och förväntningar. Köparnas efterf ...

Efterfrågeinflation

Efterfrågeinflation är inflation som uppstår på grund av att efterfrågan i ekonomin är högre än vad som kan produceras i ekonomin vid full sysselsättning. Efterfrågeinflation kan uppstå på grund av en ...

Efterfrågeöverskott

Efterfrågeöverskott är det på en marknad där priset är lägre än jämviktspriset. Om en marknad är prisreglerad kan efterfrågeöverskott uppstå. Ett efterfrågeöverskott innebär att köparna vill köpa stör ...

Ekonomipolitiska mål

Inom politiken finns ett antal ekonomipolitiska mål som politiken syftar till att uppnå. Som ekonomipolitiska mål brukar man nämna full sysselsättning, stabil prisnivå, extern balans, ekonomisk tillvä ...

EMU

EMU startade 1999 och står för den europeiska valutaunionen. EMU är ett valutaområde med en gemensam valuta, euron. EMU har en egen centralbank som styr räntorna för alla deltagande länder i den europ ...

Externa effekter

Externa effekter räknas till ett av alla marknadsmisslyckanden. Externa effekter är kostnader och skador för personer som inte deltar på marknaden för en vara, tredje person. Externa effekter förekomm ...

[Sida 3 av 12]