aktiesite.se
aktiesite.se

Bretton-Wood systemet

Bretton-Wood systemet var ett växelkurssystem som fanns från 1951 till 1973. Bretton-Wood systemet var ett växelkurssystem med fasta växelkurser.

Alla länder som deltog i Bretton-Wood systemet hade fasta valutakurser mot varandra. Målen med Bretton-Wood systemet var att avlägsna handelshinder, skapa växlingsbara valutor och ha fasta växelkurser. Inom Bretton-Wood systemet upprättades IMF (Internationella valutafonden), regler för valutakontroll och kontroll av kursfluktuationer.

I Bretton-Wood systemet skulle alla deltagande länder ha en valutareserv och en guldreserv vilka skulle garantera valutornas växlingsbarhet och användas för att utjämna obalanser. Alla valutor i Bretton-Wood systemet var konvertibla mot USD som i sin tur var konvertibel mot guld.

Bretton-Wood systemet kollapsade 1973 på grund av olikheter i inflation mellan länderna i systemet. USA hade hög inflation och dollarkrisen uppstod, alla sålde dollar men ingen ville köpa.
Uppdaterad
2013-04-29
Dela innehåll
Taggar
bretton-wood systemet, makroteori, nationalekonomi