aktiesite.se
aktiesite.se

Fastigheter

Här hittar du artiklar som berör fastigheter såsom bostadslån, fastighetsvärdering, inteckningar, energi och bostadsförsäkringar.

Friköpt tomt

En friköpt tomt innebär att tomten tillhör fastigheten, tomten ägs därmed av fastighetsägaren. En friköpt tomt har förvärvats från stat eller kommun. ...

Golvvärme

Golvvärme kan vara behagligt men det sparar oftast inte någon energi i en fastighet. Golvvärme kan istället leda till en ökad energiförbrukning. ...

Gäldenär

Gäldenär är den som lånar pengar från någon annan, en låntagare. När man tar bostadslån är man gäldenär. ...

Hembudget och hemekonomi

Som bostadsägare kan det bara bra att göra en hembudget eller en privatbudget för hushållet. Med en hembudget eller en privatbudget kan man sätt upp hur man planerar att spendera sina inkomster och se ...

Hyresrätt

En hyresrätt är en lägenhet som man har rätt att bo i under en viss tid under förutsättning att man betalar hyra till hyresvärden och sköter sig i övrigt. ...

Inteckning och pantbrev

En inteckning är en förpantning av delar av värdet i din fastighet. Du gör en inteckning hos inskrivningsmyndigheten som numera är lantmäteriet. ...

Isolering i fastighet

En gedigen isolering hjälper till att spara på energikostnaderna i en fastighet. Isolering gör att värmen stannar inomhus. ...

Rakt lån

Ett rakt lån är ett lån där låntagaren betalar lika mycket i amortering vid varje tillfälle och ränta på kvarvarande skuld innan amorteringen. ...

Servitut

Ett servitut är en rätt för en fastighetsägare att under viss begränsning tillgodogöra sig fördelar från en annan fastighet. ...

Solenergi till fastighet

En fastighet kan få solenergi via solfångare och solpaneler. Solfångare används för att värma upp vatten och solpaneler omvandlar solljus till el. ...

[Sida 3 av 4]