aktiesite.se
aktiesite.se

Fundamental analys

I den här kategorin har vi samlat artiklar som berör fundamental analys. Här hittar du information om aktievärdering, aktieanalys och optionsvärdering med mera.

P/FE, P/AE10 och P/AE10D

P/E-talet är ett populärt nyckeltal bland aktieinvesterare just på grund av att det kan användas för att jämföra värderingen av olika företag. P/E talet visar på det antal år som det tar för en aktiei ...

PE-tal och PS-tal

PE-tal och PS-tal är viktiga nyckeltal för en aktieinvesterare. PE-talet är aktiekursen dividerat med vinst per aktie. PE-talet visar på ett företags värdering. När man beräknar PE-talet så räknar man ...

Portföljteori

Portföljteori är en teori om sambandet mellan avkastning och risk. Inom portföljteori talar man om två olika typer av risk, marknadsrisk och unik risk. Marknadsrisken går inte att diversifiera bort ge ...

Skuldsättningsgrad (S/E)

Skuldsättningsgrad är ett mått på hur mycket skulder ett företag har i förhållande till eget kapital, en högre skuldsättningsgrad innebär högre risk och en möjlighet till högre avkastning. Skuldsä ...

Soliditet

Soliditet är ett mått på ett företags långsiktiga betalningsförmåga. Soliditet är ett viktigt mått för att uppskatta hur sunt ett företag är. En soliditet på 100% innebär finansiering med enbart e ...

Substansvärde och likvidationsvärde

Ett företags substansvärde är det verkliga värdet av eget kapital och ett företags likvidationsvärde är det egna kapitalet som återstår när tillgångar och skulder värderats till försäljningspris. ...

[Sida 3 av 3]
Nästa