aktiesite.se
aktiesite.se

Nyckeltal

Nyckeltal används för att jämföra olika företag som man skall köpa aktier i. Nyckeltal kan användas för välja ut intressanta aktier.

Om man har en databas med nyckeltal för olika företag kan man lätt göra urval och välja ut de aktier som är mest intressanta. Nyckeltal är ekonomiska mått eller en kombination av ekonomiska mått som ger information om viktiga aspekter av ett företags ekonomiska situation.

Avkastning på totalt kapital och avkastning på eget kapital är vanliga nyckeltal som används vid aktieköp. Andra viktiga nyckeltal är soliditet och skuldsättningsgrad. En formel som kombinerar dessa nyckeltal är hävstångsformeln.
Uppdaterad
2013-04-23
Dela innehåll
Taggar
nyckeltal, fundamental analys