aktiesite.se
aktiesite.se

Hävstångsformeln

Hävstångsformeln är en formel för att beräkna avkastning på eget kapital utifrån avkastning på totalt kapital, ränta till långivare och skuldsättningsgrad.

Hävstångsformeln visar på att avkastningen på eget kapital ökar om avkastningen på totalt kapital överstiger räntan till långivare och skuldsättningsgraden ökar. När man arbetar med hävstångsformeln är man dock medveten om att risk och avkastning hör ihop. Om man ökar skuldsättningsgraden får man en högre avkastning på eget kapital i hävstångsformeln men det innebär också en högre risk. När man använder hävstångsformeln skall man var medveten om sambandet mellan avkastning och risk. Om exempelvis avkastning på totalt kapital går under räntan till långivarna gör företaget större förluster ju högre skuldsättningsgrad företaget har.

Hävstångsformeln:

Rt - Avkastning på totalt kapital
Re - Avkastning på eget kapital
Rs - Genomsnittlig räntekostnad (räntekostnad/lånat kapital)
S/E - Skuldsättningsgrad

Re = Rt + (Rt-Rs)*(S/E)
Uppdaterad
2013-04-23
Dela innehåll
Taggar
hävstångsformeln, nyckeltal, fundamental analys