aktiesite.se
aktiesite.se

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys eller finansieringsanalys är en rapport över ett företags likviditet. En kassaflödesanalys eller en finansieringsanalys innehåller inbetalningar och utbetalningar och mynnar ut i ett mått som kallas kassaflöde.

Kassaflöde är inbetalningar minus utbetalningar. Större företag är tvungna att upprätta kassaflödesanalys eller finansieringsanalys i sin årsredovisning.

En kassaflödesanalys eller en finansieringsanalys består av följande:
Kassaflöde från rörelseverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten

I aktievärderingssammanhang används ofta måttet fritt kassaflöde. Fritt kassaflöde är till skillnad från vinst inte manipulerat av redovisningsmässiga regler och periodiseringar.

Fritt kassaflöde består av:
Kassaflöde från rörelseverksamheten och Kassaflöde från investeringsverksamheten

Fritt kassaflöde används i beräkningar av aktieägarvärde och för att beräkna ett aktievärde.
Uppdaterad
2013-04-24
Dela innehåll
Taggar
kassaflödesanalys, finansieringsanalys, fritt kassaflöde, fundamental analys