aktiesite.se
aktiesite.se

Obligationsvärde

Obligationer noteras på en börs till ett obligationsvärde. Ett obligationsvärde påverkas av obligationens löptid och den effektiva räntan för obligationen.

Obligationsvärdering innebär att man beräknar nuvärdet av de inbetalningar som ett obligationsinnehav ger. Kupongobligationer ger kontinuerliga räntekuponger och en återbetalning av det nominella värdet för obligationen. En nollkupongsobligation har inga periodvisa kuponger utan endast ett nominellt värde som utbetalas vid löptidens slut. Eftersom räntan ändras varje dag så ändras också obligationsvärdet varje dag.

Obligationsvärdering, Kupongobligation, 5 år till lösen:
5 årig statsobligation, nominellt belopp 1 000 000 kr, kupongränta på 10 % (100 000), den effektiva femåriga marknadsräntan är 15%. De periodvisa inbetalningarna diskonteras med marknadsräntan.

100 000/1,15 + 100 000/1,15^2+100 000/1,15^3+100 000/1,15^4+1 100 000/1,15^5 = 832 392 kronor

Obligationsvärde=832 392
Obligationskurs=83,23%

Obligationsvärdering, Kupongobligation, 4,5 år till lösen:
5 årig statsobligation, nominellt belopp 1 000 000 kr, kupongränta på 10 % (100 000), den effektiva femåriga marknadsräntan är 10%. De periodvisa inbetalningarna diskonteras med marknadsräntan. Upplupen kupong om 50 000 kr, säljarens andel av nästa kupong.

Värde om 180 dagar:
(100 000+ 100 000/1,10^1+100 000/1,10^2+100 000/1,10^3+1 100 000/1,10^4) = 1 100 000

Värde idag:
1 100 000 /1,1^(180/360) = 1 048 809

Dra av upplupen kupong:
1 048 809 - ((180/360)*100 000)=998 809

Obligationsvärde = 1 048 809 (Vad vi betalar för obligationen)
Obligationspris = 998 809 (exklusive upplupen kupong)

Obligationskurs = 99,88% (exklusive upplupen kupong)

Obligationsvärdering, Nollkupongsobligation 5 år till lösen:
5 årig statsobligation, nominellt belopp 1 000 000 kr, den effektiva femåriga marknadsräntan är 15%. Det nominella beloppet diskonteras med marknadsräntan.

1 000 000/1,15^5 = 497 176

Obligationsvärde=497 176
Obligationskurs=49,7%

Obligationsvärdering, Nollkupongsobligation 4,5 år till lösen:
5 årig statsobligation, nominellt belopp 1 000 000 kr, den effektiva femåriga marknadsräntan är 15%. Det nominella beloppet diskonteras med marknadsräntan.

Värde om 180 dagar:
1 000 000/1,15^4=571 753

Värde idag:
571 753/(1,15^(180/360)) = 533 162
Obligationsvärde=533 162
Obligationskurs=53,31%
Uppdaterad
2013-04-23
Dela innehåll
Taggar
obligationsvärdering, värdera obligationer, fundamental analys