aktiesite.se
aktiesite.se

Justerat eget kapital

Justerat eget kapital är ett bättre mått på aktieägarnas kapital än bara eget kapital. Justerat eget kapital är eget kapital plus (1 - bolagsskatten) procent av obeskattade reserver.

Obeskattade reserver innehåller resultatmedel som ännu inte tagits upp till beskattning men som kommer att göra det senare. Justerat eget kapital är oftast högre än eget kapital.

Justerat eget kapital används ofta i fundamental analys då man vill veta en akties värde. Man beräknar då oftast justerat eget kapital per aktie. Justerat eget kapital per aktie är justerat eget kapital dividerat med antalet aktier i företaget.
Uppdaterad
2013-04-23
Dela innehåll
Taggar
justerat eget kapital, nyckeltal, fundamental analys