aktiesite.se
aktiesite.se

Fritt eget kapital

Fritt eget kapital är eget kapital som fritt kan delas ut till aktieägarna. Fritt eget kapital innehåller ansamlade resultatmedel från tidigare år.

Det kapital som finns under fritt eget kapital disponeras på årsstämman. På en årsstämma beslutas det om hur mycket av fritt eget kapital som skall delas ut till aktieägarna och hur mycket som skall balanseras i ny räkning. Även om ett företag har mycket fritt eget kapital så är det inte säkert att det blir någon utdelning. Fritt eget kapital kan behövas för investeringar i verksamheten. I fritt eget kapital ingår bland annat årets resultat och balanserat resultat.
Uppdaterad
2013-04-23
Dela innehåll
Taggar
fritt eget kapital, nyckeltal, fundamental analys