aktiesite.se
aktiesite.se

Gordons modell

Ett enkelt sätt att beräkna en riktkurs eller ett aktievärde för en aktie är att använda Gordons modell och få fram ett avkastningsvärde baserat på vinst eller utdelning.

Gordons modell har fått sitt namn efter Myron J. Gordon som tillsammans med Eli Shapiro publicerade den här modellen för värdering av företag och aktier år 1956. Gordons modell kallas också för Gordons tillväxtmodell eftersom det är möjligt att ta hänsyn till vinsttillväxt eller utdelningstillväxt vid värderingen.

Med Gordons tillväxtmodell beräknar man en riktkurs utifrån vinst per aktie, avkastningskrav och vinsttillväxt. Ett avkastningsvärde bygger på antagandet att företaget finns för evigt och att den tillväxt som antas vid beräkningen fortsätter i evigheten. En nuvärdeberäkning innebär dock att vinster långt fram i tiden har en väldigt liten påverkan på nuvärdet om avkastningskravet inte är väldigt lågt.

Den vinsttillväxt som antas i Gordons modell får aldrig vara högre än avkastningskravet och den antagna tillväxten bör vara en uppskattning av en genomsnittlig geometrisk tillväxt över en väldigt lång tid. När man beräknar ett avkastningsvärde för ett moget företag så brukar man anta att vinsttillväxten är noll.

Avkastningskravet och den antagna vinsttillväxten skall vara angivna i reala termer, det skall därmed inte finnas med någon inflationskompensation i avkastningskrav och vinsttillväxt. Anledningen till att avkastningskrav och vinsttillväxt skall vara reala är att den uppskattade vinsten är angiven i ett nupris.

Gordons tillväxtmodell kan baseras på vinst eller utdelning, det avkastningskrav som används i modellen kan beräknas med hjälp av CAPM-modellen.

Avkastningsvärde= vinst per aktie / (avkastningskrav-vinsttillväxt)
Avkastningsvärde = utdelning per aktie / (avkastningskrav-utdelningstillväxt)

Gratis mall för avkastningsvärdering
Uppdaterad
2013-06-24
Dela innehåll
Taggar
gordons modell, avkastningsvärde, riktkurs, fundamental analys