aktiesite.se
aktiesite.se

Bostadsränta

Bostadsränta är priset man får betala då man lånar pengar till sin bostad. Bostadsräntan avser bostadslån där det finns säkerhet i en fastighet i form av pantbrev.

Bostadsräntan kan skilja sig åt mellan olika banker och andra låneinstitut. Banker och låneinstitut tjänar pengar på skillnaden mellan inlåningsränta (köpkurs, banken köper) och utlåningsräntan (säljkurs, banken säljer). Bankerna lånar in till en lägre ränta och lånar ut till en högre ränta.

Boräntan är lägre för bottenlån jämfört med räntan för topplån på grund av skillnader i säkerhet. Det går att hitta aktuella noteringar för boräntor i dagstidningarna eller på Internet.
Uppdaterad
2013-06-04
Dela innehåll
Taggar
bostadsränta, boränta, husränta, villaränta