aktiesite.se
aktiesite.se

Diskonteringsinstrument

Diskonteringsinstrument är värdepapper som ger innehavaren en rätt att erhålla ett nominellt belopp vid löptidens slut. Diskonteringsinstrument säljs till ett lägre pris än det nominella beloppet.

Ett diskonteringsinstrument får sitt värde från en diskontering av det framtida nominella beloppet. Statskuldväxlar och certifikat är exempel på diskonteringsinstrument.

Beräkning av värde på statskuldväxel, exempel:
Nominellt belopp, 1 000 000, 180 dagar till förfall och en marknadsränta på 20%.

1 000 000/(1+(0,2*(180/360))) = 909 091
Uppdaterad
2013-04-24
Dela innehåll
Taggar
diskonteringsinstrument, finansiella instrument