aktiesite.se
aktiesite.se

Fast ränta

En fast ränta innebär att räntenivån i ett låneavtal är bunden till en fastställd räntesats under en fastställd period. När man lånar till fast ränta (bunden ränta) kan man vara säker på att få betala samma ränta under hela den fastställda perioden, vilket är en trygghet.

När man lånar till fast ränta så är man bunden till den här räntenivån under en viss period, det kan exempelvis vara 1 år, 2 år, 5 år eller 10 år.

En rörlig ränta skiljer sig nästan alltid från en fast ränta, den rörliga kan vara högre än den fasta räntan och den rörliga räntan kan vara lägre än den fasta räntan.

Om förväntningarna är att räntan kommer att stiga under de närmaste fem åren, då är den fasta (bundna) femårsräntan högre än den rörliga (obundna) räntan. Om förväntningarna är att räntan kommer att sjunka under de närmaste fem åren, då är den fasta (bundna) räntan lägre än den rörliga (obundna) räntan.
Uppdaterad
2013-06-04
Dela innehåll
Taggar
fast ränta, bunden ränta