aktiesite.se
aktiesite.se

Enkel ränta

Enkel ränta är ett mått på den procentuella avkastning som en ränteplacering har under en viss period.

Räntor anges oftast som enkel årsräntor i noteringar för räntor i dagstidningar. En enkel ränta på 5% under ett halvår ger en enkel ränta på helåret om 10 %. En enkel ränta på årsbasis om 10 % ger en enkel ränta på ett halvår om 5%.

Om man satsar 100 kr och får tillbaka 105 kr efter ett halvår så är det en enkel ränta på halvårsbasis om 5 % och en enkel ränta om 10 % på helårsbasis.
Uppdaterad
2013-06-04
Dela innehåll
Taggar
enkel ränta, enkel årsränta