aktiesite.se
aktiesite.se

Finansiella instrument

I denna kategori hittar du artiklar som berör finansiella instrument. Du hittar bland annat information om aktier, optioner och terminer.

Kupongobligation

En kupongobligation är en obligation av rak typ som ger avkastning i form av ränta. Den som innehar en kupongobligation får periodvis, oftast årsvis, räntekupong och ett nominellt belopp när löptiden ...

Marginalränta

Marginalränta är den ränta som gäller då man lånar upp eller placerar ytterligare en valutaenhet i räntepapper. ...

Nollkupongobligation

En nollkupongobligation är ett diskonteringsinstrument som ger avkastning i form av ränta. En nollkupongobligation emitteras till underkurs och har inga räntekuponger. En nollkupongobligation ger ett ...

Obligation

Obligationer är finansiella instrument som ger avkastning i form av ränta. En obligation har en löptid som är längre än 1 år. Obligationer är löpande skuldebrev och kan därför handlas på en andrahands ...

Option

Optioner är finansiella instrument som härleder sitt värde ifrån ett underliggande värdepapper eller en annan tillgång. Aktieoptioner har aktier som underliggande värdepapper. När man köper eller utfä ...

Ränta

Ränta är priset man får betala då man lånar pengar. Räntor kan skilja sig åt mellan olika banker och andra låneinstitut. ...

Rörlig ränta

En rörlig ränta (obunden ränta) förändras dagligen och man kan därför inte vara säker på vilken ränta man får betala när det blir dags att betala ränta på sitt lån. ...

Sammansatt ränta och implicit terminsränta

Sammansatt ränta är räntan under en hel placeringsperiod då man gör två placeringar till olika räntor efter varandra. En sammansatt ränta beror på räntan under de två delperioderna. ...

Skuldebrev

Enkla skuldebrev och löpande skuldebrev är räntepapper som ger avkastning i form av ränta. Enkla skuldebrev upprättas mellan två personer där den ena lånar ut pengar till den andra. Enkla skuldebrev k ...

Statsobligationer

Statsobligationer är långa räntepapper som ges ut av staten. Statsobligationer har en löptid på mer än 2 år. Statsobligationer ger avkastning i form av ränta. Statsobligationer är en av de säkraste pl ...

[Sida 2 av 3]