aktiesite.se
aktiesite.se

Certifikat

Certifikat är räntepapper med kort löptid. Certifikat ges bland annat ut av bostadsinstitut, företag, kommuner och banker. Certifikat är diskonteringsinstrument och handlas till underpris jämfört med det nominella beloppet som erhålls vid löptidens slut.

Certifikat har högre risk än statsskuldväxlar och därmed även högre ränta. Certifikat handlas på penningmarknaden. Certifikat är standardiserade instrument.
Uppdaterad
2013-04-24
Dela innehåll
Taggar
certifikat, räntepapper, diskonteringsinstrument, finansiella instrument