aktiesite.se
aktiesite.se

Konvertibler

Konvertibler eller konvertibla skuldbrev är en hybrid mellan obligationer eller räntepapper och aktieoptioner. Konvertibler eller konvertibla skuldebrev ges ut av företag.

Konvertibler eller konvertibla skuldebrev ger avkastning i form av ränta samt ger en rättighet till innehavaren att teckna aktier i företaget. Konvertibla skuldebrev är intressanta instrument då de kombinerar säkerhet med chans till högre avkastning.
Uppdaterad
2013-04-24
Dela innehåll
Taggar
konvertibler, konvertibla skuldebrev, finansiella instrument