aktiesite.se
aktiesite.se

Kupongobligation

En kupongobligation är en obligation av rak typ som ger avkastning i form av ränta. Den som innehar en kupongobligation får periodvis, oftast årsvis, räntekupong och ett nominellt belopp när löptiden tar slut.

En kupongobligation amorteras endast en gång, vid löptidens slut. Kupongobligation är den vanligaste obligationen på obligationsmarknaden och har en löptid som överstiger 2 år. Riksgäldskontoret, bostadsinstitut, banker och företag emitterar kupongobligationer. Kupongobligationer köps och säljs på en andrahandsmarknad, obligationsmarknaden.
Uppdaterad
2013-04-23
Dela innehåll
Taggar
kupongobligation, räntepapper, finansiella instrument