aktiesite.se
aktiesite.se

Statsobligationer

Statsobligationer är långa räntepapper som ges ut av staten. Statsobligationer har en löptid på mer än 2 år.

Statsobligationer ger avkastning i form av ränta. Statsobligationer är en av de säkraste placeringsformer som finns. I och med att statsobligationer är säkra investeringsalternativ är också räntan lägre på statsobligationer jämfört med exempelvis företagsobligationer. Man brukar säga att räntan på statsobligationer är den riskfria räntan för respektive löptider.
Uppdaterad
2013-04-23
Dela innehåll
Taggar
statsobligationer, riskfria, ränteinstrument, finansiella instrument