aktiesite.se
aktiesite.se

Option

Optioner är finansiella instrument som härleder sitt värde ifrån ett underliggande värdepapper eller en annan tillgång. Aktieoptioner har aktier som underliggande värdepapper.

När man köper eller utfärdar optioner så tecknar man ett optionsavtal. Det finns alltid två parter för ett optionsavtal, en som utfärdar en option och en som köper en option.

När man handlar med optioner kan man ta fyra grundläggande positioner. Man kan utfärda en köpoption, man kan köpa en köpoption, man kan utfärda en säljoption och man kan köpa en säljoption.

När man köper en köpoption så köper man en rätt att inom en viss tidsperiod få köpa aktier till en viss lösenkurs. Om man köper 1000 köpoptioner har man på eller innan lösendagen rätt att köpa 1000 aktier från den som har utfärdat en köpoption. Den som utfärdar en köpoption är skyldig att sälja aktier till den som har köpt en köpoption när som helst innan och på lösendagen. Den som utfärdar en köpoption får en premie då köpoptionen köps, premien beror på antalet köpoptioner som köps och optionskursen. Den som köper en köpoption kan bara förlora det han har satsat medan den som utfärdar en köpoption kan förlora obegränsat med pengar.

När man köper en säljoption så köper man en rätt att inom en viss tidsperiod få sälja aktier till en viss lösenkurs. Om man köper 1000 säljoptioner har man på eller innan lösendagen rätt att sälja 1000 aktier till den som har utfärdat säloptionen. Den som har utfärdat en säljoption är skyldig att köpa aktier från den som köpt en säljoption när som helst innan och på lösendagen. Den som utfärdar en säljoption får en premie då säljoptionen köps, premien beror på antalet säljoptioner som köps och optionskursen. Den som köper en säljoption kan bara förlora det han har satsat medan den som utfärdar en säljoption kan förlora skillnaden mellan lösenkursen och noll multiplicerat med antalet optioner.

Optioner köps och säljs oftast på en organiserad marknad, Stockholmsbörsen, men två privatpersoner eller två företag kan teckna ett optionsavtal utanför en organiserad marknad.
Uppdaterad
2013-04-23
Dela innehåll
Taggar
optioner, köpoption, säljoption, optionsavtal, finansiella instrument