aktiesite.se
aktiesite.se

Sammansatt ränta och implicit terminsränta

Sammansatt ränta är räntan under en hel placeringsperiod då man gör två placeringar till olika räntor efter varandra. En sammansatt ränta beror på räntan under de två delperioderna.

Implicit terminsränta är den ränta som kan beräknas utifrån två andra räntor som är kända, där den ena räntan avser en löptid på hela perioden och den andra räntan avser en löptid i början av hela perioden.

En implicit terminsränta kan anges som 180-60, då skall man beräkna 120 dagars räntan om 60 dagar. Räntan för 180 dagar och räntan för 60 dagar är kända.

Exempel, beräkna sammansatt ränta
En investerare placerar till 10 % (enkel årsränta) ränta under 60 dagar och därefter placerar han hela beloppet i ytterligare 120 dagar till 20 % (enkel årsränta) i ränta.

Sammansatt ränta 180 dagar:
(1+0.10*(60/360)) * ((1+0.20 * (120/360))-1 = 8,44 %
8,44 % * (360/180) = 16,89 %

Sammansatt ränta för perioden blev 16,89 procent (enkel årsränta).

Exempel, beräkna implicit terminsränta
Implicit terminsränta 180-60, ränta för 120 dagar om 60 dagar. 180 dagars räntan är 16,89% (enkel årsränta) och 60 dagars räntan 10% (enkel årsränta).

Implicit terminsränta 120 dagar om 60 dagar:
(1+0.1689*(180/360)) / ((1+0.10*(60/360))-1 = 6,67 %
6,67%*(360/120) = 20 %

Implicit terminsränta 120 dagar blev 20 % (enkel årsränta).
Uppdaterad
2013-06-04
Dela innehåll
Taggar
sammansatt ränta, implicit terminsränta