aktiesite.se
aktiesite.se

Ränta

Ränta är priset man får betala då man lånar pengar. Räntor kan skilja sig åt mellan olika banker och andra låneinstitut.

Banker och andra låneinstitut tjänar pengar på skillnaden mellan inlåningsräntan (köpkurs, banken köper) och utlåningsräntan (säljkurs, banken säljer). Bankerna lånar in till en lägre ränta och lånar ut till en högre ränta.

Skillnaden mellan inlåningsräntan och utlåningsräntan kan vara olika stor under olika perioder i tiden. Skillnaden mellan inlåningsräntan och utlåningsräntan beror på konkurrenssituationen mellan bankerna och den gällande risknivån för långivande.

Bankerna kan låna pengar från Riksbanken, från andra banker, från företag och från allmänheten. Riksbanken har en obegränsad resurs av pengar och de styr den utestående penningmängden i samhället med hjälp av reporäntan. En repa är ett sjudagarslån mellan en affärsbank och Riksbanken. Riksbanken har också en inlåningsränta och en utlåningsränta, och precis som för affärsbankerna så finns det en skillnad mellan inlåningsräntan och utlåningsräntan. Riksbankens inlåningsränta är lägre än reporäntan och Riksbankens utlåningsränta.

När riksbanken höjer sin ränta (reporäntan), blir affärsbankerna också tvungna att höja sina räntor och då vill allmänheten inte låna lika mycket pengar från affärsbankerna som innan, det här får till effekt att affärsbankerna minskar sina lån i Riksbanken. Penningmängden i samhället minskar och därmed även inflationen.

Riksbanken har många mål med sin penningpolitik men det övergripande målet är att inflationen skall vara 2 % plus/minus 1 %. När inflationen prognostiseras komma över den här gränsen så höjer riksbanken reporäntan. Riksbanken har till ansvar att skapa prisstabilitet i samhället.
Uppdaterad
2013-06-04
Dela innehåll
Taggar
ränta, inlåningsränta, utlåningsränta