aktiesite.se
aktiesite.se

Finansiella instrument

I denna kategori hittar du artiklar som berör finansiella instrument. Du hittar bland annat information om aktier, optioner och terminer.

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxlar emitteras av Riksgäldskontoret som har hand om statens upplåning. Statsskuldväxlar är löpande skuldebrev. Statsskuldväxlar har löptider på mellan 90 och 360 dagar. Statsskuldväxlar ha ...

Swap

Swappar är finansiella instrumet som innebär ett byte av kassaflöden mellan två parter på ett underliggande nominellt belopp. Ett swapavtal kan innebära att en part med ett fast kassaflöde vill byta t ...

Terminer

Terminer är finansiella instrument som kan användas för att reducera risk. Terminer är avtal mellan en köpare och en säljare att göra en affär i framtiden till ett förutbestämt pris. Terminer används ...

Warranter och teckningsoptioner

Warranter och teckningsoptioner är optioner som har längre löptid än vanliga optioner. Warranter och teckningsoptioner kan ges ut av företag för att de skall få in pengar till investeringar. Warranter ...

[Sida 3 av 3]
Nästa