aktiesite.se
aktiesite.se

Nollkupongobligation

En nollkupongobligation är ett diskonteringsinstrument som ger avkastning i form av ränta. En nollkupongobligation emitteras till underkurs och har inga räntekuponger.

En nollkupongobligation ger ett nominellt belopp vid löptidens slut och amorteras endast en gång, vid löptidens slut. Nollkupongobligationer emitteras bland annat av riksgäldskontoret, bostadsinstitut, banker och företag. Handel i nollkupongsobligationer sker på en andrahandsmarknad, obligationsmarknaden. Nollkupongsobligationer har standardiserade löptider. En nollkupongsobligation ökar i värde med tiden.
Uppdaterad
2013-04-23
Dela innehåll
Taggar
nollkupongobligation, räntepapper, finansiella instrument